Stöd för Brexit

EU förordning ger företag möjligheter att få stöd för ökade kostnader till följd av Brexit. Stöd får lämnas för bland annat konsult- och rådgivningstjänster som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien.

Generated by Feedzy