Vårändringsbudget presenterad

Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och vårändringsbudgeten utgår från en stark återhämning från pandemin men ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet och inflationen bedöms samtidigt bli högre.