Extra ändringsbudget

Regeringen föreslår att konvertera svenska statens befintliga hybridinstrument i SAS och utestående lånefordringar på konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden till nya aktier i SAS.