Arbetslösheten bedöms minska

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Stor efterfrågan råder på utbildad arbetskraft dock med ett kompetensgap mellan tillgänglig arbetskraft  och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Generated by Feedzy