Krisstöd lantbruk

Möjligheten för producenter inom jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina kan nu ansöka om ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen.