Fler anställda

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en ökning av både anställda, 4,5 procent, och den totala lönesumman, 7,1 procent, under andra kvartalet jämfört med samma period förra året.