Stigande inflation

Statistikmyndigheten rapporterar om en uppgång i inflationstakten med 9,0 procent i augusti 2022 jämfört med samma månad föregående år. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent.