Återkrav korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolens dom om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före respektive under stödperioden har för bedömningen av berättigande till stöd.

Generated by Feedzy