Få kommunala e-fakturor

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) har låtit göra en undersökning som visar att andelen e-fakturor som skickas från kommuner till företag fortfarande är låg.