Dyster prognos

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade Finansdepartementets prognos om hög inflation, stigande räntor och att svensk ekonomi kommer att befinna sig  i en lågkonjunktur 2023.