Bankernas bruttomarginal minskar

Finansinspektionen rapporterar att bankernas bruttomarginal på bolån fortsätter minska under det Q3 2022. Bruttomarginalen var 0,92 procent, jämfört med 1,07 procent vid slutet av Q2.