Budget antagen

Riksdagen antog budgeten för 2023 och bibehållet reseavdrag med förstärkningar, tillfälligt sänkt skatt på drivmedel, skattereduktion för solcellsinstallation samt förstärkt jobbskatteavdrag för personer över 65 år.