Elstöd #2 till privatpersoner

Svenska kraftnät får nytt uppdrag att ta fram utökat elstöd #2 till hushåll i hela Sverige enligt tidigare modell med ersättning för förbrukning under november och december.