Obegränsat skattskyldig

Kammarrätten anser att ändrade förhållanden i samband med covid-19-pandemin är inte en sådan omständighet som påverkar bedömningen av om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige.