Stark återhämtning på arbetsmarknaden

Statistikmyndigheten rapporterar om rekordmånga lediga jobb under 2022 och en stark återhämtning på arbetsmarknaden. Återhämtningen har främst gynnat korttidsarbetslösa med minst gymnasieutbildning.