Vikande konjunktur

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar dämpad aktivitet i den svenska ekonomin som sammantaget krympte under Q4 2022 när näringslivets  produktion minskade och det var en  svag julhandel i december.