Antalet sysselsatta personer

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökad sysselsättning i åldern 15 till 74 år under Q4 2022 med 121 000 jämfört med samma period 2021. Totalt var 2 501 000 kvinnor och 2 669 000 män sysselsatta.