Inflationsprognos

Konjunkturinstitutets prognos är att inflationen exkl. energi faller tillbaka men blir hög under hela 2023 och först Q2 2024 kommer den ner till 2%. Riksbanken fortsätter med räntehöjningar.