Vårpropositionen presenterad

Regeringen har presenterat vårpropositionen innehållandes regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken med syfte att ange politikens inriktning inför 2024.