Höjd lönegräns

Regeringen lägger nu ett förslag om ett höjt lönekrav för arbetskraftsinvandrare vilket innebär minst 80% av den medianlön som Statistikmyndigheten (SCB) publicerar för Sverige.