Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande hantering av jämkningshandlingar i de fall köparen övertar säljarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt.