Moms på sjön

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande kring hur moms ska hanteras för fartyg som går på öppna hav mer än 50 % av totalt antal resor som fartyget genomför under ett kalenderår.