Beslut om utbetalningsmyndigheten

Riksdagen antog regeringens lagförslag till Utbetalningsmyndighetens verksamhet vars uppdrag blir att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.