Höjd ränta

Räntan på kvarskatt och anstånd har höjts från 1 augusti. Den låga kostnadsräntan för underskott på skattekonto är nu 5 % jämfört tidigare 3,75 %. Intäktsräntan på överskott blir samtidigt 2,25 %.