Pensionsförsäkring

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat att uttag från försäkringskapital för bistående av förvaltning av försäkringsavtal medför att försäkring inte klassificeras som pensionsförsäkring.