Skatteverkets kontroller

Skatteverket har vid genomförda kontrollbesök på 46 restauranger i Södertälje upptäckt felaktigheter som misstänkt fusk med både oredovisade intäkter och löner i vart tredje besök.