Skatteverket kontrollerar

Skatteverket har vid kontrollbesök på ett 60-tal restauranger i Malmö upptäckt misstänkt fusk med oredovisade intäkter och löner hos fem av sex av de restauranger som besöktes.