Förmånsvärde bostad

Skatteverket har inför inkomstbeskattningen 2024 i ett ställningstagande tagit fram tabeller som hjälp vid värdering och justering av bostadsförmån för lägenhet och småhus som fast bostad.