Risker med digitalt arbete

Arbetsmiljöverket har granskat 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt och funnit brister hos drygt 23% av företagen.