Ökad arbetslöshet

Statistikmyndigheten rapporterar att antalet sysselsatta ökade  med 56 000 till 5 351 000 i Q3 2023 jämfört med Q3 2022. Arbetslöshetstal låg på 7,2% , en ökning med 0,7 procentenheter.