Inkassoansvaret till FI

Finansinspektionen (FI) tar från och med den 1 januari 2024 över ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt inkassolagen, tidigare har ansvaret delats med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).