Fler till Kronofogden

Kronofogden rapporterar att antalet skuldsatta har ökat i hela landet och i alla åldersgrupper. Den totala skulden hos Kronofogden är nu 119 mdkr, en ökning med 17 %  jämfört med förra årsskiftet.