BIlförmån

Skatteverket har publicerat föreskrifter för värdering av bilförmån för bilar med tillverkningsår 2024. Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2024 och tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2024.