Ökat taxeringsvärde för lantbruksenheter

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att den genomsnittliga taxeringsvärdeshöjningen för lantbruksenheter i riket steg med 34 % när 2023 års taxeringsvärden jämförs med år 2022.