Manlig dominans bland företagare

Bolagsverket rapporterar att Sverige ligger fortfarande efter många andra länder när det gäller kvinnor inom företagande. 69 % av nystartade företag 2022 hade en manlig företagsledare.