Samfälligheter och moms

Skatteverket meddelar att samfällighetsföreningar som har momsregistrerats efter den 15 feb 2022 inte längre behöver vara registrerade för moms om de enbart tar in bidrag från medlemmar.