Information om klimatpåverkan

Riksdagen har tagit beslut om att bilförsäljare fr.o.m. den 1 juli 2024 har informationsskyldighet till konsumenter om klimatpåverkan för nya personbilar vid försäljning eller långtidsuthyrning