EBM, FIPO och modus

Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Finanspolisen (FIPO) har analyserat ärenden med tongivande kriminella nätverk i Sverige och utifrån dem exemplifierat modus med företag som brottsverktyg.