Skattskyldighets inträde

Skatteverket har publicerat nya exempel gällande bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för den som hanterar andra bränslen än uppskovsbränslen.