Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att inhyrd utländsk arbetskraft som arbetar för svenska uppdragsgivare alltid ska betala skatt här.

Läs mer

Inlägget Ändrade skatteregler för tillfälligt arbete i Sverige dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se