Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med ett förslag om att införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag.Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet.

Läs mer

Inlägget Krav på elektronisk betalning för rut- och rotavdrag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se