Bara hälften av alla tjänstemän anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen, visar en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Unionen. Kvinnor upplever i högre grad än män att arbetsgivaren inte arbetar aktivt för att arbetsplatsen ska ha jämställda löner. Endast fyra av tio kvinnor uppger det i undersökningen.

Läs mer

Inlägget Arbetet för jämställda löner går trögt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se