//

Author Archives: Lasse

Srf Redovisningsgrupp förtydligar Srf U 8

Srf Redovisningsgrupp har beslutat om förtydliganden i uttalandet Srf U 8 Vad är i K2 att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån.

Förutom en del redaktionella justeringar förtydligas det att de villkor i låneavtalet som det ska tas hänsyn till vid bedömningen är de som avser amortering och löptid.

Dessutom har det lagts till ett stycke som beskriver situationen då ett företag har för avsikt att förlänga ett lån som ska betalas kort tid efter balansdagen. Finns på balansdagen ingen bindande överenskommelse med kreditgivaren om ny eller förlängd kredit ska skulden klassificeras som kortfristig.

Läs uttalandet här >>

Inlägget Srf Redovisningsgrupp förtydligar Srf U 8 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se

Moms – Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang

En tjänst som avser tillträde till ett evenemang av ett visst slag är omsatt inom landet om evenemanget äger rum i Sverige. Beskattningsland för sådana tjänster är Sverige. Skatteverket ger i ett ställningstagande sin syn på hur begreppet tillträde till evenemang ska tolkas.

Läs mer

Inlägget Moms – Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Regeringen föreslår i en promemoria att skatten sänks från och med den 1 januari 2020 för personer över 65 år med inkomster över ca 17 000 kr per månad. För en person med en inkomst på ca 21 000 kr i månaden innebär det ungefär 2 500 kr i lägre skatt per år.

Läs mer

Inlägget Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se

Posta ett överklagande i tid

Numera ska ett brev normalt delas ut till adressaten inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Eftersom det alltid finns skäl att räkna med vissa förseningar ska ett överklagande lämnas för befordran minst tre dagar innan sista dag för ett överklagande. Lämnas det in senare och kommer in för sent anser Högsta domstolen att laga förfall inte föreligger.

Läs mer

Inlägget Posta ett överklagande i tid dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se

Hyr ut skattefritt upp till 40 000 kr

Många hyr ut sitt hus eller lägenhet under sommaren. Den som tjänar mindre än 40 000 kr på tillfällig uthyrning behöver inte betala någon skatt på inkomsten. Tjänar du mer behöver du ta reda på hur uthyrningen ska deklareras, Det skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Läs mer

Inlägget Hyr ut skattefritt upp till 40 000 kr dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se