Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts vara lagertillgångar. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska därför den kapitalvinst som uppstod vid försäljningen beskattas.

Läs mer

Inlägget Beskattning vid försäljning av bostadsrätter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se