Skatteverkets har nu publicerat föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019.

Läs mer

Inlägget Bostadsförmån 2019 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se