Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska, enligt ett förslag från regeringen, få en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid ska få högre skatt de första tre åren.

Läs mer

Inlägget Ett bonus–malus-system för nya bilar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se