Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat ett förslag till extra ändringsbudget. Bland annat föreslås att karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och att anslaget för smittbärarpenning höjs.

Läs mer

Inlägget Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se