I skrivelsen redogör regeringen för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och redovisar hur Arvsfondsdelegationen under 2016 fördelat pengar ur fonden.

Läs mer

Inlägget Fördelning av medel från Allmänna arvsfonden dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se