Antalet nystartade företag ökade under 2016

Under 2016 startades 71 825 nya företag i Sverige, en ökning med 2 procent jämfört med 2015. Den största procentuella ökningen skedde i Norrbottens län, där antalet nystartade företag ökade med 13 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Läs mer

Inlägget Antalet nystartade företag ökade under 2016 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se