Trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån.

Läs mer

Inlägget Förmån av trängselskatt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se